Teamontwikkelingskaarten voor professionals, managers, trainers/coaches, projectmanagers

Flexibel in het gebruik
De teamontwikkelingskaarten zijn zeer flexibel en praktische in te zetten. Daardoor kunnen ze bij heel veel zaken worden ingezet door zowel professionals, managers, trainers/coaches en project managers. Daarnaast zijn de kaarten zeer makkelijk in gebruik en kun je er zelf ook nog een vrije invulling aangeven. Belangrijk is wanneer je de kaarten gaat gebruiken vooraf nagaat waar de kaarten voor jou en de medewerkers een antwoord op kunnen geven. Het is namelijk niet zo dat je gebonden bent aan de regels die worden aangedragen. Deze zijn bedoeld om een start te kunnen maken met je groep medewerkers a.d.h.v. een aantal standaard situaties.

Professional
De professional kan de kaarten zeer goed gebruiken om te reflecteren op zijn of haar groeiporces. Het legt de blindevlekken bloot waardoor de professionaal in staat is slagvaardiger te groeien en zijn bijdrage naar de groep toe vergroten. Met behulp van een aantal modellen kunnen de kaarten praktische worden gemaakt. De kaarten kunnen dan op een 'tarrot' achtige wijze worden weggelegd.
De verklaring van de betekenis van het deelaspect van de kaart geeft de nodige inzichten. UIteraard kun je dit ook doen in duo's of grotere groepen.

Managers, teamleider, coordinator en/of afdelingshoofd
Als manager ben je vooral bezig om te sturen op resultaten en indivuele issues. De onderlinge processen en de ontwikkeling van de groep krijgt daarbij niet altijd de aandacht die het zou verdienen. Vergaderingen worden kort en zakelijk waarbij geen tijd meer wordt genomen om met elkaar te verdiepen en/of stil te staan bij de ontwikkeling van de groep. Naast de performance management cycles en de persoonlijke ontwikkelingsplannen zou ook aandacht bestted dienen te worden aan het teamontwikkeligsplan, om bijvoorbeeld te zien hoe indiviueel wordt bijgedragen aan de gezamenlijke doelstellingen. Het gebruik van de teamontwikkelingskaarten tijdens de meetings om het Teamontwikkelingsplan te monitoren is dan ook perfecte oplossing c.q. aanvulling.


Projectmanger, projectleider en/of programma manager
Nieuwe producten zijn de 'life line' van je organisatie en een sneller doorstroom
van je project is van optimaal belang. Je ziet vertragingen onstaan bij
verschillende projecten door intermenselijke communicatie issues. Van
belang dus als team om barieres zichtbaar te maken en weg tenemen
en oplossingen aan te kunnen reiken.
Het resultaat van de projecten staat of valt bij de teamspirit. Dit
heeft regelrechte invloed op de doorlooptijd en het succesvol
behalen van de doelstellingen. Naast het sturen op kwaliteit,
geld en tijd zou het voor de project manager of projectleider
belangrijk dienen te zijn ook de ontwikkeling van zijn team
mee te nemen. Door gebruik te maken van de kaarten maakt
dat men los komt van elkaar rol en juist gaat kijken naar het
daadwerkelijk ondersteunen van het groepsproces.