Teamontwikkelingskaarten in het Onderwijs

Goede samenwerking is de haarlemmerolie (wondermiddel) voor het functioneren van iedere school. Gedeelde visie, heldere afspraken en een aanpak die ruimte laat voor verschillen, gebruik maken van elkaars kennis en ervaring zorgen voor beter resultaat. Daarom is teamontwikkeling één van de belangrijkste succesfactoren van uw school. Goed functionerende teams leveren een duidelijke meerwaarde voor alle betrokkenen.

Voor optimale onderwijskwaliteit
Goede samenwerking heeft niet alleen direct effect op de leerlingen, teamleden leren ook met en van elkaar. Alleen samen bent u in staat uw school in een lerende organisatie te veranderen. Leren van elkaar is één van de factoren die bijdraagt aan het verbeteren van de kwaliteit van het onderwijs. Maar teamontwikkeling ontstaat niet vanzelf. Het moet ingebed zijn in een organisatie, als leidend principe, zodat leren van elkaar voor iedereen binnen de organisatie geldt.

Voor meer werkplezier
Het werk op school wordt er alleen maar leuker op als u op elkaar kunt vertrouwen en ieder jaar met elkaar de klus klaart. Vanuit een professionele houding heeft u met z’n allen oog voor wat goed gaat en niet en u weet welke richting u met uw onderwijs op wilt. Daar horen complimenten bij, ervaringen delen en genieten van succes. In een goed team houd je rekening met elkaar en bestaat ruimte voor ieders voorkeur.


Voor meer synergie
1+1=3. Voor het Speciaal Onderwijs geldt dit motto misschien nog meer dan
elders. Een succesvolle multidisciplinaire manier van werken staat of valt met
een goed functionerend team. Om elk kind functioneren verschillende
begeleiders van leraren, fysiotherapeuten, logopedisten,
orthopedagogen, psychologen tot maatschappelijk werkers en
verzorgende assistenten. Allemaal radertjes in een team die perfect
op elkaar horen in te spelen. Op die manier worden de
mogelijkheden van deze kinderen optimaal benut, zodat er ook
voor hen een goede plek in de samenleving is.