Taakvolwassenheid van teams
De ontwikkelingsfasen van Tuckman zijn gekoppeld aan de taakvolwassenheidniveaus van een team. Deze taakvolwassenheid vloeit voort uit het situationeel leiderschap model van Hersey en Blanchard. In het schema worden per niveau de kenmerken en het gedrag van teams beschreven.


Waar sta jij of je team op dit moment?

Analyseer eens voor jezelf waar jij -of je team- zich op dit moment bevindt door de volgende vragen te beantwoorden:
1. Welk gedrag laat je team zien?
2. Hoe reageren de teamleden op elkaar en op jou?
3. Hoe moeilijk maken de teamleden zichzelf ten aanzien van een probleem of conflict?
4. Wat vind je er als groepslid van?
5. Wat zou voor jou het gewenste gedrag zijn?

De ontwikkeling van de taakvolwassenheid, oftewel; de maturiteit van een team is een directe weerspiegeling van het groeiproces van een individu naar een groep en van groep naar een team.
Door gebruik te maken van de teamontwikkelingskaarten kan dit groeiproces worden versneld en kunnen de vijf meest voorkomende frustraties waarmee teams worstelen, volgens Patrick Lencioni, worden voorkomen:
Creëren van vertrouwen
Groepsleden werken met het toepassen van deze kaarten regelrecht aan het creëren van vertrouwen in elkaar. Ze worden open en eerlijk ten opzicht van elkaar en voelen zich comfortabel in hun kwetsbaarheid ten opzichte van elkaars zwaktes, fouten, angsten en gedrag. Telkens komt de blinde vlek van een individu of het team zelf aan het licht.
Conflicten aangaan
Door het veelvuldig gebruik van de kaarten zijn groepsleden niet meer bang om gepassioneerde dialogen te voeren over onderwerpen en beslissingen, welke essentieel zijn voor het succesvol behalen van hun doelen. Zij aarzelen niet om het conflict met elkaar aan te gaan, rol verwachtingen en aannames uit te spreken, door het oneens met elkaar te zijn en de ander uit te dagen met het idee om tot de beste oplossing te komen, de waarheid te achterhalen en goede beslissingen te nemen.
Betrokkenheid creëren
Er ontstaat betrokkenheid doordat tijdens het proces alle ideeën en voorstellen worden overwogen en dit geeft vertrouwen aan alle teamleden, zodat de gezamenlijk gemaakte oplossing de meest gefundeerde oplossing is.
Gezamenlijke verantwoordelijkheid
Door regelmatig gezamenlijk terug te kijken op het totale proces, gaan ze zich betrokken voelen en gaan ze elkaar verantwoordelijk houden voor de gemaakte beslissing en wijzen elkaar op te behalen doelstellingen. De collectieve resultaten bepalen hierbij het succes van het team.