Teamontwikkelingsplan

Veel leidinggevenden in organisaties en instellingen besteden veel tijd aan hun jaarlijkse gesprekkencyclus met daarin o.a. doelstellingsgesprekken, functioneringsgesprekken en beoordelingsgesprekken. Hierbij ligt echter volledig de aandacht en focus op de prestaties en ontwikkeling van de medewerkers. Ook het Persoonlijk Ontwikkelingsplan (POP) voor de medewerker wordt als tool ingezet om zich bewust te worden van de ambities, kwaliteiten en competenties in relatie tot carrièremogelijkheden. Ondanks dat er veel gesproken wordt over samenwerking en teams binnen organisties en instellingen, wordt er door managers en medewerkers zelden stilgestaan bij waar iedere groep of team nu staat in haar ontwikkeling.


Het teamontwikkelingsplan is dan ook meer dan een welkome aanvulling voor
leidinggevenden en medewerkers om bewust te zijn wat de groep nodig heeft
en welke persoonlijke acties dit van iedereen vraagt. Na het gezamenlijk
opstellen van het teamontwikkelingsplan met behulp van de
teamontwikkelingskaarten kan gekozen worden om dit plan te
monitoren door gebruik te maken van www.richtinggevendonline.nl.

Richtinggevendonline brengt de teamontwikkeling en prestaties
visueel in beeld en is daarmee een mooie aanvulling op het
bespreekbaar maken waar zowel het individu als team staat.