De vijf fasen die teams doorlopen.

1. Oriëntatiefase (forming)

In de oriëntatiefase is er nog geen sprake van een
groepsgevoel. Individuele posities en rollen zijn nog
niet ingenomen. Groepsleden nemen een afwachtende
houding aan en hebben behoefte aan sturing.

2. Conflictfase (storming)
In deze fase proberen de groepsleden hun positie in de groep in te nemen. Dit proces leidt vaak tot strijd als de groepsleden met hun ideeën op gespannen voet met elkaar staan.

3. Normeringfase (norming)

Groepsleden komen dichter tot elkaar. De regels en
methodes van samenwerking worden bepaald. De gemeenschappelijke teamdoelen worden gedeeld en vastgelegd.
Het ontstaan van een meer volwassen wijze van
samenwerken en zicht op de invulling van ieders rol.

4. Prestatiefase (performing)
Er is nu sprake van een team. Teamleden vullen elkaar aan en er wordt harmonieus samengewerkt aan het gemeenschappelijke teamdoel. Het team is in staat
zelfstandig te werken.

5. Afscheidsfase (adjourning)
In de afscheidsfase staat het team stil bij de afronding,
het gezamenlijk resultaat en evaluatie van ieders bijdrage.
Het team kan nu worden opgeheven.