Betekenis van de twaalf aspecten in relatie tot teamontwikkeling

Archetypen
Onderhuidse (onderbewuste) oer-patronen die personificaties van teamleden
kunnen blootleggen.

Rollen
Kijken naar de toegevoegde waarde rondom de rollen en haar bijdragen tot het team waardoor rolambiguïteit afneemt naarmate de groep zich ontwikkeld.

Persoonskenmerken
Wie bezit welke kenmerken en hoe sluit dit aan
met het hele team?

Waarden
De waarden bepalen in hoge mate de dynamiek in het team; de manier waarop samengewerkt wordt en de kracht en valkuilen van het team. Subgroepen en coalities binnen teams zullen vaak bepaald worden door de achterliggende drijfveren of waarden.

Strategie
Stil staan bij de manier hoe je als team gedeelde visie creëert, deze implementeert en weet te borgen.

Omgeving
In hoeverre onderhoudt je als team je relatie met je omgeving en ben je in staat
hierin mee te bewegen?

Verandering
In welke veranderingsfase zit je en hoe ga je hiermee om?

Samenwerking
Hoe werk je nu als groep samen en waaraan lever je nu specifiek een bijdrage?

Dialoog
Welke principes pas je nu toe in het maken van verbindingen in de groep?

Ontwikkelstadia
Voordat je als team je mijlpaal hebt bereikt ben je al langs verschillende stadia van ontwikkeling gekomen.
Waar sta je nu als team en wat vraagt dat van je?

Iets bereiken
Als groep ga je voor het teamresultaat. Goed om het verschil te weten tussen luchtkastelen en je dromen.

Succesfactoren
Besef creëren wat nu wel en niet bijdraagt aan het uiteindelijk succes.