De teamontwikkelingskaarten.

Teamontwikkeling wordt belicht door twaalf verschillende
aspecten
zoals: archetypen, rollen, succesfactoren, samenwerken en verandering. Elk aspect heeft negen specifieke deelaspecten. Er is gekozen voor een universele taal waarbij telkens de zonkant en de maankant worden belicht.

De kaarten geven je een antwoord op het moment dat de kaart getrokken wordt met als doel het verkrijgen van een nieuw inzicht op een voorafgestelde vraag of gekozen thema. Bij het oppakken van een kaart uit de 108 kaarten zie je bovenaan je zonkant of je maankant.
De maankant kan je gebruiken om je zonkant te belichten en te versterken. Beide inzichten brengen je dichter bij jezelf en daarmee weer bij je team. De kaarten helpen je om jou en jouw team tot diepere inzichten te laten komen in o.a. de samenwerking en de te nemen ontwikkelacties om te komen tot optimale teamprestaties.

Hoe lees je de kaarten?
Om inzichten te kunnen visualiseren kun je gebruik maken van de afbeelding in het midden. Deze weerspiegelt het deelaspect zowel in figuurlijke als in letterlijke zin. Door de letterlijke spiegeling van de afbeelding worden beide kanten centraal gezet. Hiermee duiden we dat beide kanten aanwezig zijn en niet één afzonderlijk de voorkeur heeft.

Wat is nu de zon- en maankant?

Elke kaart heeft een boven en onderkant op de voorzijde: de zonkant en de maankant. Hierdoor wordt elk deelaspect op twee manieren belicht. Zo spreekt zowel de zon als de maan via de omschrijving vanuit haar manier van ZIJN: zo staat de zonkant voor spontaan, pragmatisch en vanuit gevoel en de maankant voor serieus, theoretisch en vanuit ratio.

Werkvormen
De teamontwikkelingskaarten kennen een rijkdom aan toepassingsmogelijkheden en werkvormen. Werkvormen die je kunt gebruiken in teamverband of op individuele basis. Lees meer...