Het grote geheim van Sinterklaas

Sint kan al vele jaren bouwen op zijn team van pieten,
Die in de begin jaren echt wel zo nu en dan op hun tenen liepen.

Een team pieten die nu zeer goed op elkaar zijn ingespeeld:
gezamenlijk doel helder, taken afgestemd en rollen verdeeld.

Het geheim van dit mooie team zit echter niet in jaren van alleen hard werken,
maar door juist het vertrouwen van de teamleden onderling te versterken.