Wat is nu dialoog?

Dialoog plaatst de dingen en de mensen naast elkaar, in plaats van tegenover elkaar. Het legt daarmee de basis voor betere communicatie, wederzijds vertrouwen en menselijk begrip voor het aanpakken van praktische en strategische onderwerpen.

Dialoog is een manier voor vrije en creatieve verkenning van complexe en ook gevoelige onderwerpen. Een techniek voor een diepgaande manier van luisteren en het vrijelijk uitdragen van je eigen visie, zonder daarmee vast te lopen in oeverloze discussies.

Met dialoog ervaar je diepgaander contact met de mensen in je omgeving en het stelt je daardoor in staat leiderschap op authentieke en daarmee effectieve wijze in te vullen.

De principes van de dialoog zijn: gelijkwaardigheid, respect, veiligheid en gezamenlijk onderkende problematiek.

Hoe werkt het?
Bij de dialoog wordt grote aandacht en zorg besteed aan de wijze van ontmoeten, voordat de inhoud wordt verkend.
Door in een zorgvuldige en veilige setting de basisprincipes te benoemen en na te leven wordt bij aanvang rust en gemeenschappelijkheid gecreëerd. Rust, doordat iedereen beseft gehoord te gaan worden. Gemeenschappelijkheid doordat alle deelnemers in deze openingssetting en met deze principes beseffen dat er meer is dat hen bindt dan scheidt.

De basis van de dialoog is dat alle deelnemers aan de dialoog in deze openingssetting samenkomen in een cirkel. Symbolisch wordt hiermee aangegeven dat iedereen gelijkwaardig is en gerespecteerd wordt. De veiligheid die het respect en de gelijkwaardigheid bieden wordt versterkt door de houding van de dialoog facilitator die de sfeer bewaakt en de principes van de dialoog uitdraagt.

Alle deelnemers moeten iets te maken hebben met de te bespreken problematiek. Men kan dus niet vrijblijvend deelnemen; iedereen doet mee als persoon en niet als vertegenwoordiger.

Richtlijnen
Om de dialoogvorm goed te ervaren zijn er binnen een groep of cirkel een aantal richtlijnen waar men zich aan moet houden. Deze richtlijnen zijn erop gericht iedereen te respecteren en ervoor te zorgen dat elke deelnemer de tijd neemt om vanuit zijn individualiteit zijn eigen waarheid te delen. Alles wordt gehoord. Uiteindelijk wordt er gewerkt vanuit het vertrouwen dat elke groep in verdieping tot elkaar kan komen, en mogelijk met een respectvolle oplossing.
Deze richtlijnen zijn:
- Niemand spreekt een tweede keer voordat iedereen één keer heeft gesproken.
- Spreek vanuit uzelf, uw eigen ervaringen, uw eigen gevoel (dus geen advies geven of verhalen over iets buiten uzelf). Deel waarom wat zegt, deel uw onderliggende motivaties.
- Spreek over dat wat u raakt. Geen heen-en-weer praten: niet reageren op een ander, tenzij datgene wat gezegd wordt iets raakt in uzelf.
- Spreek vanuit innerlijke stilte. Neem de tijd om die op te zoeken. (Geef jezelf de tijd voor je spreekt. Spreek je beste weten, niet je eerste gedachte).
- Focus op de (leer-)ervaring en niet op het resultaat. Wees nieuwsgierig naar de ander.